НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ


GSM: +359 888 302 313
GSM: +359 878 21 31 74


Нач. дата дд.мм.гггг Нощувки
Вашето имеСтаи
e-mailВъзрастни
тел.ДецаЗа насСтаиМеханаИзбаЗабавленияУслугиКонтактиОферти


В южната част на приземието е проучена, почистена и запазена в нейния автентичен вид старата винарска изба. Според археологическите проучвания, запазените основи на сградата се датират от епохата, свързана с управлението на Деспот Слав /1217- 1230 г./, което дава основание, винарската изба в Литова къща да се отнесе към този период. Както по-голяма част от мелнишките изби през средновековието са били топилни за метали/стъкло, а по-късно са били преустроени в изби, така и избата на Литова къща най-вероятно е служела първоначално за топилня на метали. За това свидетелстват откритите при археологическите проучвания късове от разтопен метал и стъкло. Има няколко хипотези за името на квартала, в който е разположена къщата. Безспорно най-приемлива е тезата, че кварталът носи името на една от най-старите църкви в града “Св. Петка Българска”, датираща от V-VІ в. Друга теза свързва квартала с името Мурджопулос, отбелязан така в стара австрийска карта. Къщата е разположена на изключително стратегическия търговски път Мелник - Солун, или на пътя, който свързва вътрешността на Балканите с Беломорието, преминаващ през т.н. Ключко дере. Поради характера на сградата и нейното стратегическо разположение, напълно допустима е версията, че в къщата е живял Георги Контустефанос Каламеас и съпругата му Ирина Контустефанос - Капандритиса. Съществува дарствен сигилий, в който е отбелязано, че те са дарители на църквата “Св. Георги Каламеас”. Предполага се, че това е малкия /най-ранен/ параклис в Роженския манастир. Обичайна била практиката в Мелник да се заточават знатни византийски сановници и военачалници. Преди заточението си в Мелник, Георги Каламеас е бил военачалник в Сирия. От там най-вероятно е пренесъл и широката мелнишка лоза. Безспорно е, че уникалната автентична изба, принадлежала на някогашната сграда – първообраз на Литовата къща, е една от най-ранните и стари винарски изби в Мелник. В югоизточната част на избата са запазени стъпаловидно разположени отвори – отдушници, ориентирани към Ключкото и Роженското дере. В лявата половина на избата стъпаловидно са разположени непознати до сега малки ниши, които започват от 1,50 м до 2,80 м височина. Най-вероятно те са свързани със старата функция на помещението като топилня за преработка на метал или стъкло. Безспорно при смяна на функциите са правени значителни промени и преустройства, които са заличили голяма част от даденостите. При почистване на избата, в насип от бигор на места до 1,50 м по цялото протежение на избата, са разкрити глинен съд за съхранение на вино. Той е декориран с обръчи от глинени плетеници, които играят едновременно и конструктивна роля. Друг ценен предмет, открит в избата на къщата, е медният калайдисан тас за дегустация на вино с размери: диаметър 10 см и височина 4,5 см. По дъното с диаметър 4 см от вътрешната страна се забелязва украса от несиметрични изчуквания, наподобяващи грозд. Съдът е силно деформиран, а в основата е с начупвания. Към него е закрепена дръжка, завършваща с халка. Безкрайно много са аналогиите с подобни тасчета, използвани в дълъг период от античността през средновековието до наши дни. Постоянната влажност и температура 12-14 градуса са безспорен фактор за съхранение и отлежаване на прочутото червено мелнишко вино. Намеренията на собственика на хотелски комплекс “Литова къща” са в най-близко време да изгради музейна експозиция, в която да покаже развитието на един от най-важните занаяти за града и региона - лозарството и винопроизводството в Мелнишкия край. ТУК СЕ Е ПРОИЗВЕЖДАЛО И ДОСЕГА ПРОДЪЛЖАВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДНО ОТ НАЙ-ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА, С ГАРАНТИРАНИ ВКУСОВИ КАЧЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ИЗТЪНЧЕНИ ЦЕНИТЕЛИ НА ХУБАВОТО ВИНО.
      Copyright LITOVAKUSHTA.COM